אירועי המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות בראשות גוסטי יהושע ברוורמן פועלת לחיזוק הקשר של ישראלים ויהודים בתפוצות עם ישראל בשש יבשות, ביישובים יהודיים קטנים וגדולים, באמצעות עבודה של עשרות שליחים ישראלים ועובדים מקומיים ובשיתוף פעולה עם הפדרציות הציוניות והמשלחות השונות ביישובים ברחבי העולם.