הציונות שייכת לכולנו, היא איחדה את היהודים בעבר למען מטרה משותפת ועדיין יכולה להיות, גשר בין קהילות שונות בכל רחבי העולם.
אך בעולם גלובאלי ווירטואלי למחצה משימת טיפוח הזהות הציונית עלולה להיות מאתגרת.

לצורך כך פתחה המחלקה במסע בית העם כדי לעורר שיחות ישרות על מדינת ישראל והחברה הישראלית.
אנו מאמינים כי חקירת הציונות המודרנית ודילמות באמצעות דיאלוג מעצימות את הזהות היהודית שלנו ומאפשרות לנו לשפר את התקשורת והתמיכה במדינת ישראל.

מסע בית-העם הוא ההזדמנות של קהילתכם להצטרף לדיון!
בהנחיית צוות מקצועי של אנשי חינוך ישראלים מנוסים, הוכיח מסע בית העם כי הוא סמינר חינוכי משמעותי לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
התכנים והתוכניות של הסמינר מותאמים באופן מושלם לקהילות, עבור קהלים יהודיים ולא יהודיים כאחד

לצפייה בחוברת התכנית בצפון אמריקה:

Beit Haam Journey Program – Info